Sekadar Renungan Bersama...

Monday, 13 August 2012

Sumber Rujukan Tajuk Tonggak Pendidikan UNESCO ( Internet )

1 )http://www.scribd.com/doc/58532793/EDU-3109 2 )http://www.scribd.com/doc/58532290/Guru-Dan-Cabaran-Semasa-Bab-1 3 )http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/jurnalpapers/jurnal2006/SitiZ06.pdf 4)http://eprints.utm.my/11803/1/Satu_Kajian_Cabaran_Guru_Di_Sekolah_Pedalaman_Daerah_Muar.pdf 5) http://kulanzsalleh.com/isu-isu-pendidikan-di-malaysia/

Sumber Rujukan Tajuk Tonggak Pendidikan UNESCO ( Buku )

1 ) Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiet Wah ( 2010 ), Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Oxford Fajar,Selangor Darul Ehsan. 2 ) Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, Zuraidah A. Majid ( 2010 ), Guru dan Cabaran Semasa. Oxford Fajar, Selangor Darul Ehsan

Cabaran dan Kesan UNESCO ( Multiflow Maps )

CABARAN DAN KESAN UNESCO

Kejayaan Sekolah Menurut UNESCO ( Bubble Maps )

KEJAYAAN SEKOLAH MENURUT UNESCO

Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO (Bubble Maps)

TUJUAN TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO

Tonggak Pendidikan UNESCO ( Tree Maps )

TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO