Cabaran Guru Dalam Globalisasi Pendidikan

Sunday, 12 August 2012
Dalam arena globalisai ini, pendidikan memainkan peranan penting dalam menjadi ejen pelaksanaan pelan tindakkan globalisasi yang dirancang. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru ialah peningkatan perkembangan profesionalisme. Guru perlu memantapkan diri dengan kelulusan atau ilmu setara dengan era globalisasi yang dihadapi. Cabaran yang kedua ialah mengemaskini makluamt agar setara dengan perkembangan maklumat yang terkini. Contohnya guru perlu mengetahui isu-isu semasa agar kelihatan seperti seorang ikon yang berpengetahuan luas dan berilmu. Cabaran ketiga ialah menghasilkan modal insan yang dapat bersaing. Ini merupakan cabaran yanga agak sukar bagi seorang pendidik. Guru yang hebat mampu melahirkan individu yang berdaya saing terutama dalam arena globalisasi yang serba mencabar ini. Cabaran seterusnya ialah melakukan transformasi kurikulum. Guru perlu melaksanakan strategi pendidikan yang berkesan agar apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah mengikut arus peredaran zaman.

0 comments:

Post a Comment